Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Yirmi Sekizinci Söz

Cennete dairdir

Şu sözün iki makamı var. Birinci Makam, Cennetin bazı letâifine işaret eder. Fakat Onuncu Sözde on iki hakikat-i kàtıa ile gayet kat’î bir surette ve bu Sözün İkinci Makamında, Onuncu Sözün hülâsası ve esası, müteselsil gayet metin Arabî bir burhan-ı kat’î 1 ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan Cennetin ispat-ı vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvâl-i Cennetten bahseder. Eğer tevfik-i İlâhî refik olsa, sonra azîm bir Söz, o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşaallah.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هٰذَا الَّذِى رُزِقْناَ مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَاۤ اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 2

Cennet-i bâkiyeye dair bazı suallere kısa cevaplardır.

Sonraki Sayfa
Yirmi Yedinci SözYirmi Dokuzuncu Söz
Bölümler
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Sözler  Yirmi Sekizinci Söz  

Lügatler

Geri

ahvâl-i Cennet : Cennet halleri
Arabî : Arapça
azîm : büyük
bahis : konu
beyanat-ı âyât-ı Kur’âniye : Kur’an’ın âyetlerinin açıklamaları
burhan-ı kat’î : kesin delil
Cennet-i bâkiye : devamlı ve kalıcı olan Cennet hayatı
ebedî : sonu olmayan, sonsuz
ezelî : başlangıcı olmayan, sonsuz
fehm : anlayış
hakikat : gerçek, doğru
hakikat-i kàtıa : kesin gerçek
huri : Cennet kızı
hülâsa : özet
inşaallah : Allah’ın izniyle
ispat-ı vücud : varlığın ispatı
kat’î : kesin
lâtif : hoş, güzel
letâif : güzellikler
medar : sebep, vesile
metin : sağlam, kuvvetli
muazzam : çok büyük
müteselsil : zincirleme, peş peşe
refik : yardımcı, arkadaş
selsebil : Cennetteki bir çeşme veya ırmak
suret : biçim, şekil
takrib : yaklaştırma
tenkid : eleştiri
tevfik-i İlâhî : Allah’ın yardımı ve başarıya ulaştırması
vücud : varlık

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : “Arabî bir bürhan-ı katî…” Mesnevî-i Nûriye’deki “Lâsiyyemalar” risâlesidir.
2 : “İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. O Cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, ‘Bu daha önce yediğimiz rızıktandır’ derler. Rızıkları, dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için ter temiz eşler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” Bakara Sûresi, 2:25.

Geri