Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Samsun’dan gelen tebliğnâmeye karşı kısaca cevabımı Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum:

Birincisi: Ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar.

İkincisi: Benim gizli düşmanlarımın suikastıyla zehir tesemmümü ile şiddetli hastalığımdan yanımdaki camie on defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun Mahkemesini yakınımızdaki Eskişehir’e naklini kanunen talep ediyorum.
• • •

( 104 )( 106 )
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Emirdağ Lâhikası - II  ( 105 )  

Lügatler

Geri

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
bedel : yerine
berâ-yı malûmat : bilgi ve malumat için, bilgi vermek için
bilhassa : özellikle
cerh edilmek : çürütülmek
elhasıl : özetle
Heyet-i Hâkime : hâkimler heyeti
istida : dilekçe, müracaat dilekçesi
izah : açıklama
kanaat-ı vicdaniye : vicdanî kanaat, vicdana ait fikir
kanunen : kanunlara göre, kanun yolu ile
mecmua : kitap; belli bir konuda yazılan yazıların bir araya toplanmasından oluşan kitapçık
medâr-ı mes’uliyet : sorumluluk sebebi
müdafaat : savunmalar
nakil : aktarma
nüfuz : etki, tesir
bşahsî : kişisel
şekvâ : şikâyet
tebliğnâme : bildiri
temin etme : sağlama
tesemmüm : zehirlenme

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

Geri