Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Otuz İkinci Söz

Şu Söz Üç Mevkıftır

Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem’asını izah eden bir zeyildir.

Mevcudat-ı âlem vahdâniyete şehadet ettikleri elli beş lisandan -ki Katre risalesinde onlara işaret edilmiş- birinci lisanına bir tefsirdir ve لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا âyetinin pek çok hakaikinden, temsil libası giydirilmiş bir hakikattir.

Sonraki Sayfa
Otuz Birinci SözOtuz Üçüncü Söz
Bölümler
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Sözler  Otuz İkinci Söz  

Lügatler

Geri

hakaik : gerçekler, doğrular
hakikat : gerçek, doğru
izah eden : açıklayan
Katre Risalesi : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer almaktadır
kelâm-ı tevhidî : Allah’ın birliğini ifade eden söz
libas : elbise
lisan : dil
mevcudat-ı âlem : kâinattaki varlıklar
mevkıf : bölüm, kısım, durak
şehadet : şahitlik, tanıklık
tefsir : açıklama, yorum
temsil : kıyaslama tarzında benzetme, analoji
tevhid : birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
vahdâniyet : Allah’ın birliği
zeyil : ilâve, ek

Geri