Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Altıncı Lem’a

1 لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ cümlesinin ifade ettiği çok âyâtın 2 mühim hakikatini yine on beş, yirmi mertebe-i fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı. Bu Lem’a da, Beşinci Lem’a gibi, nefsimde hissettiğim ve harekât-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahede ettiğim mertebeler olduğundan, ilim ve hakikatten ziyade zevk ve hale medar olmak cihetiyle, hakikat lem’aları içinde değil, belki âhirlerinde yazılması münasip görüldü.

Beşinci Lem'aYedinci Lem'a
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Lem'alar  Altıncı Lem'a  

Lügatler

Geri

âhir : son
âyât : âyetler
beyan etmek : açıklamak
cihet : yön
çendan : gerçi
hakikat : bir şeyin görünmeyen, bilinmeyen iç yüzü
hakikat : gerçek, esas
hal : mânevî lezzet
lem’a : parıltı
medar olmak : sebep olmak, vesile olmak
münasebettar : ilgili, bağlantılı
münasip : uygun
müşahede etme : gözlemleme
nefis : bir kimsenin kendisi
nükte-i mühime : önemli, ince nokta
risale : küçük çaplı kitap
tefekkür : etraflıca ve derinlemesine düşünme
tehir etme : erteleme, sonraya bırakma

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : “Yüce ve büyük olan Allah’ın kudret ve gücünden başka kudret ve güç yoktur.”
2 : bk. Kehf Sûresi, 18:39; Bakara Sûresi, 2:165. Ayrıca bk. Buhârî, Mağâzî: 38; Müslim, Zikr: 44.

Geri