Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Sekizinci Lem’a


Kerâmet-i Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuasında ve teksir Lem’alar Mecmuasında neşredilmiştir.

Yedinci Lem'aDokuzuncu Lem'a
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Lem'alar  Sekizinci Lem'a  

Lügatler

Geri

Kerâmet-i Gavsiye Risalesi : Abdülkàdir-i Geylânî’nin kerametli kasidesi
mecmua : belli bir konuda kaleme alınmış yazılardan oluşan eser
teksir : bir yazılı metnin teksir makinesiyle çoğaltılmış şekli

Geri