Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

On Dokuzuncu Lem’a

İktisat Risalesi

İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرِفُوا 1

ŞU ÂYET-İ KERİME, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var.

BİRİNCİ NÜKTE: Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. 2 İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.

Evet, iktisat hem bir şükr-ü mânevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat’î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır.

Sonraki Sayfa
On Sekizinci Lem'aYirminci Lem'a
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Lem'alar  On Dokuzuncu Lem'a  

Lügatler

Geri

âsâb : sinirler
âyet-i kerime : şerefli âyet, Kur’ân’ın herbir cümlesi
dair : ilgili, ait
ders-i hikmet : hikmet dersi
Fâtır-ı Hakîm : her şeyi hikmetle ve üstün sanatıyla benzersiz olarak yaratan Allah
Hâlık-ı Rahîm : bütün varlıkların yaratıcısı olan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
hasâretli : zarar verici
hikmet : fayda, gaye
hürmet etmek : saygı göstermek
ihtiram : saygı gösterme
iktisat : tutumluluk
israf : savurganlık
istihfaf : hafife alma
kanaat : kısmetine razı olma, yetinme
kat’î : kesin
kuvve-i zâika : tad alma duyusu
lem’a : parıltı
medar-ı sıhhat : sağlıklı olmanın kaynağı
mezkûr : adı geçen
misal : görünüm
muhalif : zıt, ters düşen
mukabil : karşılık
muntazam : düzenli
nehy-i sarih : açık bir şekilde yasaklama
netice : son, sonuç
nev-i beşer : insanlar
nimet : iyilik, lütuf
nükte : ince ve derin anlamlı söz
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın rahmeti, şefkat ve merhameti
sebeb-i bereket : bolluk ve bereket sebebi
sebeb-i izzet : şeref ve üstünlük sebebi
suret : biçim, şekil
şükr-ü mânevî : mânevî şükür
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tebzîr : israf, saçıp savurma
vahîm : korku ve dehşet verici
zâhiren : dış görünüş itibariyle
zillet : hor, hakir, aşağılanma

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” A’râf Sûresi, 7:31.
2 : bk. İbrahim Sûresi, 14:7.

Geri