Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Yirmi Sekizinci Mektup, Şu Mektup Sekiz Meseledir.

Birinci Risale olan Birinci Mesele

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ 1

SANİYEN: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya mürur-u zamana uğramış. Mânâsını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu?

نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ مَنْ غُلاَمِ شَمْسَمْ اَزْشَمْسِ مِى كُويَمْ خَبَرْ 2

آنْ خَيَالاٰتِى كِه دَامِ اَوْلِيَاسْت - عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَاسْت 3

Evet, kardeşim, seninle mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkikî bir surette mevzuubahis etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz’î hâdise-i nevmiye münasebetiyle, mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait 4 ilmî ve düsturî olarak altı nükte-i hakikati, âyât-ı Kur’âniyenin işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Yedincisinde, senin rüyana kısa bir tabir verilecek.

Sonraki Sayfa
Yirmi Yedinci MektupYirmi Dokuzuncu Mektup
Bölümler
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Mektubat  Yirmi Sekizinci Mektup  

Lügatler

Geri

âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân ayetleri
beyan etme : açıklama, izah etme
cüz’î : küçük, ferdî
düsturî : metodik, ölçülü
esas : asıl, temel
hâdise-i nevmiye : uykuda meydana gelen olaylar
hayalât : hayaller
ilmî : ilme ait, bilimsel
mahz-ı hakikat : gerçeğin ta kendisi
mevt : ölüm
mevzuubahis : bahis konusu
mübarek : hayırlı
münasebet : bağlantı, ilgi
mürur-u zaman : zaman aşımı
müzakere : karşılıklı fikir söyleme, görüşme, bir konuyu karşılıklı çalışma
nevm : uyku
nükte-i hakikat : gerçeği ve doğruyu ifade eden ince ve derin mânâ
rüya-yı Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) rüyası
saniyen : ikinci olarak
Sûre-i Yusuf : Yusuf Sûresi, Kur’ân-ı Kerimin 12. sûresi
suret : biçim, şekil
tabir : açıklama, yorumlama
tahkik : doğruluğunu araştırma
tahkikî : araştırarak ve kesin delillere dayanarak
tevil : yorum
tezahür etme : belirme, görünme
vecih : yön, şekil

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : “Eğer rüya tabirini biliyorsanız.” Yusuf Sûresi, 12:43.
2 : “Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum.” İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât 1:124 (130. Mektup)
3 : “Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir.” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
4 : Mecmeu’z-Zevâid, 10:415; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, 4:309.

Geri