Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

Otuz Üçüncü Lem’a

Yeni Said’in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zâhir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubâb, Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibarettir. Türkçe tercümesi Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye ismi altında intişar etmiştir.

Otuz İkinci Lem'a
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Lem'alar  Otuz Üçüncü Lem'a