Ana Sayfa

Risale.mobi

Külliyat'da Ara

On Üçüncü Şuâ

Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymettar, nurlu mektuplardır. Risale-i Nur’un parlak mücahedatını bu samimî mektuplar gayet parlak gösteriyorlar.

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim; Geçen Leyle-i Kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenâb-ı Erhamürrâhimînin birliğine ve rahmetine emanet ediyorum.

2مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ أَمِنَ مِنَ الكَدَرِ sırrıyla, sizi teselliye muhtaç görmemekle beraber, derim ki:

3وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَأِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ âyetinin mânâ-yı işârîsiyle verdiği teselliyi tamamiyle gördüm. Şöyle ki:

Dünyayı unutmak, Ramazan’ımızı âsude geçirmek düşünürken, hatıra gelmeyen ve bütün bütün tahammülün fevkinde bu dehşetli hâdise hem benim, hem Risale-i Nur’un, hem sizin, hem Ramazan’ımız, hem uhuvvetimiz için ayn-ı inayet olduğunu ben müşahede ettim. Bana ait cihetinin ise çok faidelerinden yalnız iki üçünü beyan ederim.

Biri: Ramazan’da çok şiddetli bir heyecan, bir ciddiyet, bir iltica, bir niyazla müthiş hastalığa galebe ederek çalıştırdı.

İkincisi: Herbirinize karşı bu sene de görüşmek ve yakınınızda bulunmak arzusu şiddetliydi. Yalnız birinizi görmek ve Isparta’ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederdim.

Sonraki Sayfa
On İkinci ŞuâOn Dördüncü Şuâ
Lügatler Dipnotlar Tüm Kitaplar Şualar  On Üçüncü Şuâ  

Lügatler

Geri

asûde : rahat, huzurlu, sakin
ayn-ı inayet : tam bir yardım, ihsan
aziz : çok değerli, izzetli
beyan etmek : açıklamak
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cihet : yön, taraf
fevkinde : üstünde
galebe : üstün gelmek
gayet : son derece
iltica : sığınma
kıymettar : kıymetli, değerli
Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi; Ramazan ayı içinde bulunan mübarek gece
mânâ-yı işârî : asıl anlamın dışında işaret ile bildirilen diğer anlam
mevcudiyet : varlık
mücahedât : mücahedeler, mücadeleler
müşahede etmek : görmek, gözlemlemek
niyaz : dua, yalvarıp yakarma
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
sıddık : çok doğru ve sadık
uhuvvet : kardeşlik

Geri

Dipnotlar

Geri

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 : “Kadere îmân eden kederden kurtulur.”
3 : “Rabbinin hükmüne sabret. Muhakkak ki Sen bizim gözetimimiz altındasın. Rabbini hamd ile tesbih et.” Tûr Sûresi, 52:48.

Geri